GUSANGIRA IBIKORWA VYO MUHIRA BITUMA INGO ZIBAHO ZIHIMBAWE

umubanyi.com

Mumwaka wi 2012 niho abashakashatsi berekanye ko gusangira udukorwa two murugo kubabana bituma habaho ugutandukana.

A riko ubundi bushakashatsi bukabwa bwaciye bwerekana ibitandukanye nivyari vyavuzwe ubwambere, ubwo bushakashatsi bugira kabiri bwakozwe nabahinga bo kuri kaminuza ya illinois berekanye ko gusangira udukorwa two murugo twaburi musi ko ahubwo bituma ababana bakomeza kubaho mumunezero ntangere baryohewe.

umubanyi.com

Ikinyamakuru Daily Mail coco kikavuga ko iyo umwe mububakanye adafasha uwundi nko mugihe baba bamaze kuronka umwana ko bica biba nabi murugo.

Ubundi bushakashatsi mubijanye ningo bakavuga ko bikenewe cane gusangira ibikorwa vyo murugo mugihe cimyaka 2 yintango yo kubana nukuvuga mariage, bakabandanya bavuga ko mugihe ivyo bidakunze, ko bishobora kuvamwo iryano murugo kuberako kenshi abagore bobo bigira kuribo nyene ko baba bakeneye ababafasha kubahindura.

Bakabandanya bavuga ko iyo ivyo mubishoboye mugihe cambere co kubana ko bituma urugo rwanyu ruramba kandi mukabana muhimbawe ibihe vyose.

Ubwo bushakashatsi buheraheza buhanura ko kubana canke gutangura ubuzima bwabantu babiri aba ari nkishirahamwe muba mukoze mukinofunofu (association).


Sangira amakuru n'abagenzwe bikoroheye cane

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)