• Apr : 18 : 2018 - Ubusuma bwimodokari mugisagara ca bujumbura
  • Apr : 17 : 2018 - Diamond Platnumz mumaboko ya polisi akaba ashobora gufurwa no kubuzwa kuririmba
  • Oct : 21 : 2016 - Miley Cyrus azwi cane nkumuririmvyi akunda kwambara impenereza yasavye abakunzi biwe ko bamukora kugitsina
  • Oct : 15 : 2016 - Kubera kutambara agahuzu kimbere ,vyatumye abakunzi ba Ashley Diva bibonera amabere yiwe bitabagoye na gato:amafoto
  • Oct : 14 : 2016 - Thaïlande ,umuganwa yakoze ibitari bwakogwe numuganwa numwe kuva isi yabaho:amafoto

Ukuri kumubiri wumugore benshi birengagiza  ariko bikavana nukuntu umubiri ugizwe nibice vyinshi vyumubiri, ariko rero ivyo bice bigatandukana cane nivyumugabo nkuko musanzwe mubizi. Kumugore rero mugihe cimibonano hari ivyo umugabo abakwiye kumukorera mugihe ashaka ko umugore anezererwa nacane cane kugitsina cumugore . Igitsina rero kukaba kigizwe nibice bitari bike bituma ashobora gushika aho ashaka kandi bikaba arinavyo bimufasha burigihe. Mugihe cimibonano mpuzabitsina  rero umugabo arakwiye kuza akorakora umugore kugitsina kuburyo bose bashobora kubinezerererwamwo. Ariko benshi bakaba badatahura akamaro ko kumukorakora, akaba arinavyo tugira tubashikirize kugira umugabo amenye akamaro ko gukorakora umugore kugitsina mugihe cimibonano mpuza bitsina.

umubanyi.com1 . Gukorakora umugore kugitsina mugihe cimibonano mpuzabitsina biha umugore gushaka gukora, ivyishimo, gusohora naho hari bensi bibaza ko abagore badasora, bituma umugore uburibwe bumuheramwo mugihe asohoye nkuko mubizi ko gusohora umuntu aba ashikiriye kumpera yigikorwa.

2 . Gukorakora umugore kugitsina mugihe cimibonano bizanira umugore ashika kurwego rwo hejuru mukuryoherwa bikaba bifasha abagore kumva ko bageze aho bashaka bigatuma yisanzura.

umubanyi.com3 . Gukorakora umugore kugitsina mugihe cimibonano sikumugore gusa bizanira umunezero ahubwo no kumugabo, bituma umugabo agira ubushake bwinshi bigatuma ashobora gusohora kugihe kandi neza maze bose bikabaha ivyishimo.

4 . Gukorakora umugore kugitsina mugihe cimibonano bifasha kuri bose ariko rero kumugore biba birengeje kuko bituma umugore agira ubushake bwinshi maze amaraso akiruka cane bigatuma mumubiri wiwe yumva ibintu bimwirukamwo kuburyo yumva atohagarika gukora iyo mibonano.

umubanyi.com5 . Gukora umugore kugitsina mugihe cimibonano ibi bituma abagore batari bake basohora amazi benshi bazi nko kunyaza umugore, iyo  rero ukorakoye kugitsina cumugore kenshi bihera azanye ayo mazi ivyo navyo bikaba bituma asohora ariko rero gusohora ntibivuga ko burigihe azana amazi.

6 . Gukorakora umugore kugitsina mugihe cimibonano bikaba bizanira umugore ububobere bigatuma igitsina ciwe cuma mugihe cimibonano, nkuko hari abagra gukora imibonano igitsina cabo kikuma ntikigire ububobere bivanye nukuntu umugabo yateguye umugore wiwe.

7 . Gukorakora umugore kugitsina mugihe cimibonano bituma asohora kandi akanezererwa, hari benshi rero baba bagishaka kubandanya bakora iyo mibonano iyo ubandanije umukorakora bituma kandi yumva ashaka kandi kuyikora naho yoba yari yamaze guheza ico gikorwa.

8 . Gukorakora umugore kugitsina mugihe cimibonano ibi ntibituma mubigiramwo umunezero gusa ariko iyo mwese mubifisemwo ugushaka bibaha akaryo keza ko kubikora muriko muganira umwe wese amenyesha uwundi ico yokora hari uwutanogewe akabiyagira uwundi.

umubanyi.com9 . Gukorakora umugore kugitsina mugihe cimibonano  bizana kwiyumvanamwo kumva ko muri kumwe mugikorwa kimwe, bikabahuza kubera hari vyinshi muhayagira, bikaba kandi bitanga amahirwe menshi yo kudacana inyuma kubera atakintu muba mudakoreranira.

umubanyi.comNkuko rero hari benshi bibaza bati mbga umugore wanje nomukora kubihe bihimba kugira anezererwe nimibonano mpuzabitsina bakabibura canke bagakekeranya hari ibice wokorako kumugore mugihe co kumukorakora bigatuma agira ubushake bwinshi bwo gukora imibonano hamwe nububobere bwigitsina bigatuma ashobora gusohora cokimwe nabandi, aho naho twoba bwira : amabere kuyakorakora no kuyosoma, igitsina kugikorako no kugisoma mugihe ubishoboye, amatako, kumusoma kubice bitandukanye aha twovuga nko : kumusoma kunda werekeza kumukondo, kumusoma kumatwi mugihe uvyishimiye kumusoma kubirenge mugihe hari isuku rikwiye  kumusoma kumunwa bizwi nko gusomana, kukusoma kw’ izosi, no kumukorakora mumishatsi nahandi hatandukanye. ibi rero bituma ashobora kugira ibihe vyiza mugihe ubimukoreye mukumutegura  imbere yuko mukora imibonano mpuzabitsina.

 

 


Sangira amakuru n'abagenzwe bikoroheye cane
Categories: Muhira, Urukundo

2 Responses so far.

  1. safimoses says:

    ndumva aribo

  2. NIZIGIYIMANA ROGER says:

    NAGERAGEZE AGONDOZE LETA YITABE IBIGANIRO VYOYIHUZA N’ABATAVUGA RUMWE NAYO .ATARUKO INGORANE MU BURUNDI NTIZIRIKO ZIRAHERA.IBI BIGANIRO VYOHAGATI MU GIHUGU NTACO VYOSHIKAKO .

Leave a Reply


Featured Video

Twitter updates